62 747 28 91 sproszkow@op.pl

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

– przewodniczący – Wiktoria Szymańska
– zastępca przewodniczącego – Adrianna Włodarczyk
– skarbnik – Bartosz Wachowiak

Organem pomocniczym Rady SU są Samorządy Klasowe. Samorząd klasowy tworzy zespół uczniów danej klasy, który wybiera swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym.

W skład Samorządów Klasowych wchodzą:
– przewodniczący
– zastępca przewodniczącego
– skarbnik

Zakres i formy działania Samorządu Uczniowskiego:

  1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Dbanie o całokształt swej działalności i dobre imię i honor szkoły.
  2. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.
  3. Współdziała z władzami szkoły w realizacji swoich planów.
  4. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
  5. Zgłasza władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego.
  6. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, historyczno-krajoznawczych.
  7. Aktywowanie społeczności uczniowskiej poprzez przeprowadzanie różnorodnych konkursów.
  8. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach na rzecz środowiska.
  9. Pomoc w przeprowadzaniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Monika Wachowiak.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij